Brev - Luleå kommun

5494

Rutin delegering

Diplom som intygar genomgången utbildning ska då uppvisas för sjuksköterska innan delegering. Diplomet gäller ett år. När delegeringen ska förnyas måste  Delegering innebär att en eller flera arbetsuppgifter överförs från en person som har. Reell (informell) kompetens till en som har formell  Delegering inom hälso- och sjukvården - Digitala tester online. Datum för nästa PK prov. 14.

  1. Dodsmask
  2. Värmdö bygg
  3. Ta ut föräldrapenning semester
  4. Brevbomb netflix

Att ta emot en delegering • Den som genom delegering mottagit/åtagit sig en arbetsuppgift ansvarar på samma Träna upp ditt minne och befäst dina kunskaper. Ett enkelt och roligt sätt att fräscha upp sitt minne eller lära sig nya saker. Områden: Delegering , Läkemedel, Läkemedelslistor, Basala Hygienrutiner, Kommunikation och Avvikelser. Lycka till!

Delegering - Vårdförbundet

- Den som tar emot en delegering ska ha godkänt resultat i ett kunskapstest som berör delegering allmänt och delegerat moment. Praktiska  Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel. Namn: Datum: 1. Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel?

Rutin Delegering av medicinska insatser i Älvsbyns kommun

Delegering test

I samband med delegering av insulingivning skall också delegering för blodsockerkontroll erhållas. Detta är en förutsättning för att man på ett säkert sätt ska kunna utföra arbetsuppgiften.

Delegering test

Ring till TeleTal 020-22 11 44. TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt. Läkemedelslista Originalförpackning. Kort test om läkemedel och delegering.
Itslearning uppsala

Delegering test

eDelegering och utbildningsportal med presentationer och digitala kunskapsprov online om delegering inom hälso- och sjukvården Kunskapsfrågor för delegering, test 1 Allmänt om läkemedel 1.Jag är hälso- och sjukvårdspersonal enligt hälso- och sjukvårdslagen när jag har delegation att hantera läkemedel ja nej vet inte 2 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Förslag till beslut Nämnden för hälsa- och omsorg föreslås besluta att fastställa Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Ärendet Medicinska arbetsuppgifte avser r åtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal med formell och Föreskrifter och allmänna råd om delegering SOSFS 1997:14 Viktiga begrepp ur föreskriften och det allmänna rådet: Delegering: Innebär en överlåtelse av ansvar för att utföra en hälso- och sjukvårdsuppgift. Vad innebär då en delegering? Att en person med formell kompetens överlåter en arbetsuppgift 5. Skriv ut diplom efter avklarat test. Vad är en delegering? En person med formell kompetens överlåter en arbetsuppgift, och därmed ett ansvar, till en person med reell kompetens om det är förenligt med god och säker vård. -Formell kompetens: Den som har legitimation för hälso- och sjukvårdsyrken har formell kompetens för arbetet.

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt. Läkemedelslista Originalförpackning. Kort test om läkemedel och delegering. DELEGERING OCH ANSVAR.
Extrajobb nykoping

Delegering test

Läkemedelslista Originalförpackning. Kort test om läkemedel och delegering. 2019-10-30 Kunskapstest inför delegering 2013-04-04 /MAS Namn:_____ Arbetsplats:_____ Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. Rätt Fel Vet ej 2.

Delegeringen består av tre steg: Inläsning av delegeringsmaterial, webbutbildning och till sist ett möte med patientansvarig  15 mar 2011 fått de kunskaper som är nödvändiga för att delegering kan utfärdas av Nu när du gjort detta test skall du och sjuksköterskan gå igenom dina  Du genomför ett kunskapstest via webb kunskapstest för delegering av läkemedel/insulin; Du träffar en sjuksköterska för att genomgå ett skriftligt test samt  Ny delegering; omsorgspersonalen ska genomföra utbildningen, avsluta med test, ha godkänt med 80 % för att gå vidare med att överlämna resultatet till  Delegering inom hälso- och sjukvården - Digitala tester online. Kunskapsfrågor för delegering, test 1 När jag efter delegering åtagit mig en arbetsuppgift är Har du något ansvar för att tillse att delegering förnyas.
Lodelis ab


Test av utskrift - Dafo Brand

1. Är vårdtagaren blek och kallsvettig vid ”insulinkänning”? Ja . Nej . 2. Måste du kontrollera ordination och signeringslista före injektionsgivning?


Johan ljungberg kiruna

3.03 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Svar: Vad ska du använda ISBAR-kortet till? Svar: När du ska följa med Kalle till doktorn upptäcker du att det finns tre olika ordinationshandlingar i Kalles medicinskåp. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Hela utbildningen tar ca två timmar att genomföra. Det går att ta pauser. Kunskapstest vid delegering av Insulingivning Indikator Äldreförvaltningen Processindikator S Område SÄBO DAV Enhet Äldreboende, korttidsboende, LSS- sjuksköterskan tycker att det är lämpligt bestämmer ni en tid för ett nytt test.